Nước núi lửa Jeju giá cả? có tốt không?

   

  175.000 

  Giá nước núi lửa Jeju các loại như sau:

  Nước núi lửa Jeju 2L (lốc 6 chai) 180.000 VNĐ
  Nước núi lửa Jeju 330ml (Thùng 20 chai) 200.000 VNĐ
  Nước núi lửa Jeju 530ml (Thùng 20 chai) 240.000 VNĐ